Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

  Koivu Solutions Oy Friitalantie 13 B 14, 28400 Ulvila
  358 40 544 4088 contactus (at) koivusolutions.com
 2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeudelliset perusteet

  Koivu Solutions Oy käsittelee henkilötietoja liittyen Sotender, Protender ja Vakander sekä Koivu Cloud sovelluksiin ja verkkosivustoihin.

  Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:
  • Palvelun ylläpito ja tuottaminen
  • Teknisen tuen tarjoaminen käyttäjille
  • Tilastollisen tiedon kerääminen palvelun kehittämiseksi, tekoälyn kouluttamiseksi ja asiakasraportointia varten.

   Käsittelyn oikeudellinen peruste on oikeutettu etu, eli palvelun tuottaminen asiakkaalle, tekninen käyttäjätuki ja palvelun kehittäminen.
 3. Käsiteltävät henkilötiedot

  Käsittelemme seuraavia henkilötietoja käyttäjiltä, jotka ovat rekisteröityneet palveluihimme:
  • Sähköpostiosoite, joka toimii myös käyttäjätunnuksena
  • Nimet, syntymävuosi, koulutus ja erikoisosaaminen.
   Tarjoamme teknistä tukea käyttäjille, johon voi kuulua järjestelmässä käsiteltävien tietojen pääsy ylläpitäjän toimesta. Tilastollisen tiedon keruussa ja raportoinnissa raportoitava tieto on nimetöntä.
 4. Henkilötietojen säilytysaika

  Henkilötiedot poistetaan vain käyttäjän pyynnöstä.
 5. Henkilötietojen vastaanottajat

  Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
 6. Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle

  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja säilytetään EU/EEA-alueella.
 7. Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

  Tietoihin pääsee käsiksi käyttämällä vain salattua yhteyttä.
 8. Rekisteröidyn oikeudet

  Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu järjestelmiimme. Sinulla on oikeus pyytää virheellisten, epätarkkojen, puutteellisten, vanhentuneiden tai tarpeettomien tietojen korjaamista tai täydentämistä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista järjestelmistämme. Teemme pyydetyt toimenpiteet, ellei meillä ole perusteltua syytä olla poistamatta tietoja. Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos tietojasi käsitellään muista syistä kuin palvelumme tarjoamiseen tai lainmukaisten velvoitteiden täyttämiseen. Lisäksi sinulla on oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle. Jos uskot, että henkilötietojesi käsittely rikkoo tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Valitus tehdään pätevälle valvontaviranomaiselle, Suomen tietosuojavaltuutetulle, seuraavien ohjeiden mukaisesti: Lisätietoja löydät heidän verkkosivustoltaan tietosuoja.fi.

Yhteystiedot Kysymyksiin ja pyyntöihin liittyen tietosuojaan, ota yhteyttä: contactus (at) koivusolutions.com