BLOGI

Sotender poimii otteita uuden hallituksen ohjelmasta ja kannustaa hyvinvointialueita ripeisiin tekoihin

Sotender on hallitusohjelman kannalla

Uuden hallituksen ohjelma 20.6.2023 tuntuu tukevan laajasti Suomessa kehitettyä Sotender-digipalvelua, jossa sote-alan keikkatyöt ja niiden tekijät kohtaavat. Sotender toivoo, että hallitusohjelman tavoitteet jalkautuvat ketterästi myös hyvinvointialueiden päättäjille.

Hallitusohjelma on hallitukseen osallistuvien puolueiden hyväksymä toimintasuunnitelma, jossa on sovittu hallituksen tärkeimmistä tehtäväalueista. Hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi laaditaan hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelma. ”Useat käytännön päätökset tehdään kuitenkin itse hyvinvointialueilla”, Sotenderilta muistutetaan.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma toteaa, että hallituksen tavoitteena on ”vahva ja välittävä Suomi, joka pärjää maailman myrskyissä.”

“Toivo tulevasta rakentuu tekojen kautta”

Vahva ja välittävä Suomi pystyy turvaamaan kaikenikäisille palvelut, varhaiskasvatuksesta koulutukseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin ja hoivaan, tulotasosta ja asuinpaikasta riippumatta.

Sotenderin mobiiliohjelmisto kehitettiin nimenomaan ajatuksesta, että sote-alan palvelut pystytään turvaamaan kaikille, kun sote-alan huutavaan työvoima- ja sijaispulaan luodaan toimiva, edullinen ja helppokäyttöinen ratkaisu. 

”Suomi on teknologinen edelläkävijä, joka hyödyntää digitalisaation ja tekoälyn mahdollisuudet täysimääräisesti, ihmiset mukana pitäen”, todettiin hallitusohjelman alustuksessa.

 Sotenderilla nyökkäillään ja ollaan syystäkin ylpeitä kotimaisesta sovelluksesta, joka on näyttänyt lihaksensa käytännön työssä ja tuonut helpotusta huutavaan sijaispulaan niillä alueilla, joissa Sotender on jo käytössä.

Henkilöstön riittävyys ja saatavuus – nyt pitää kiirehtiä

Sotender poimi otteita suoraan hallitusohjelmasta:

Hallitusohjelman kohta 2.1 Kiirehdittävät toimet sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden parantamiseksi

Hallitus toteuttaa kiireellisesti toimia, joilla voidaan parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta. Hallitus kiinnittää erityisesti huomiota perusterveydenhuollon palveluiden saatavuuteen, ikääntyneiden kotona pärjäämiseen ja mielenterveysavun ja -palveluiden saatavuuteen sekä vahvistaa kaikista heikoimmassa asemassa olevien tilannetta.

”Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus on paljolti kiinni työvoiman saatavuudesta”, todetaan Sotenderilla vakavina. 

”Jos henkilökuntaa ei ole tarpeeksi, on osastoja suljettava. Tämä on valitettavasti tilanne jo useassa yksikössä kuluvan kesän aikana.” 

Hallitusohjelman kohta 2.2 Henkilöstön riittävyys ja saatavuus

Hallitus haluaa ratkaista hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden saatavuutta uhkaavan sote-henkilöstön vajeen. Tämä vaatii sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimia. Vaikuttavimmat toimet linkittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimivuuden parantamiseen siten, että palvelut porrastetaan ja palveluihin liittyvään henkilöstötarpeeseen vastataan tarkoituksenmukaisella tavalla.

”Niissä yksiköissä, missä Sotender on käytössä, kasvoi uusien sijaisten määrä jopa yli 60 %:lla”, ladataan Sotenderilta faktoja. ”Eli töihin saatiin mukaan sellaisia sote-alan osaajia, jotka eivät ennestään kuuluneet tunnettujen sijaisten piiriin.”

Hallitus panostaa nopeisiin toimenpiteisiin olemassa olevien ja hoitoalan koulutuksen omaavien, mutta muilla aloilla työskentelevien tai työelämän ulkopuolella koti- tai ulkomailla olevien saamiseksi avoimiin tehtäviin ja työpaikkoihin. Lisäksi hallitus selvittää toimenpiteitä alan opiskelijoiden sekä eläkkeellä olevien kannustamiseksi osa- tai kokoaikaiseen työhön sosiaali- ja terveysaloilla.

”Sotenderin keikkatyösovellus on tavoittanut hyvinvointialueilla myös alan opiskelijoita, eläkkeellä olevia sote-osaajia ja alaa vaihtaneita, jotka ovat innostuneet tekemään sijaisuuksia itselleen sopivalla tavalla”, kertoo Sotenderin kehitystyöstä vastaava Teemu Santala.

Sotender toivoo, että hallituksen kannustuksen lisäksi varsinaiset hyvinvointialueilla tehtävät päätökset olisivat nopeita, jotta sijaisuudet saataisiin täytettyä nykyistä huomattavasti tehokkaammin ja edullisemmin.

Hallitusohjelman kohta 2.5 Digitaaliset palvelut ja tietojohtaminen

Tässä hallitusohjelman kohdassa todetaan: “Mahdollistetaan tekoälyn käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa.”

”Hienoa!” Sotenderilla iloitaan. Me olemme suomalaisena ohjelmistotalona jo tehneet työn ja kehittäneet sovelluksen keikkatyön tehostamiseksi. Nyt pitäisi vain hyvinvointialueilla tehdä ripeästi päätöksiä ja ottaa Sotender käyttöön.

Ota heti yhteyttä, niin saadaan Sotender toimimaan nopeasti myös omalla alueellasi: contactus@koivusolutions.com

Edellinen
Seuraava

Sinua saattaa kiinnostaa myös nämä:

hoitaja vanhustyössä

Sotenderin kautta varataan jo tuhat sijaisvuoroa kuukaudessa Pohjanmaan hyvinvointialueella

Sijaisvuorot saatiin täytettyä Sotenderin avulla. Oli hienoa huomata, että eniten luotuja ja täytettyjä sijaisvuoroja oli vanhuspalveluissa. Vanhuspalveluiden piiriin siis todisteutsti…

Suomalainen Sotender ryhtyy ratkaisemaan hoitajapulaa myös Euroopassa

Suomalainen keksintö Sotender on jo osoittanut tehokkuutensa käytännön työssä Suomessa ja nyt Sotender on valmis laajentamaan kansainvälisille markkinoille.

Sotender laajentaa sijaisten piiriä hyvinvointialueella

Suomalainen ohjelmistotalo Koivu Solutions kehitti Sotender-rekrytointisovelluksen, joka otettiin käyttöön maaliskuussa 2022. Niin pilottihanke Kangasalan kanssa kuin käyttö eri yksikkötasoillakin ovat…
Helppo tuntityösopimusten hallinnointi

Sotenderin evoluutio – helppo tuntityösopimusten hallinnointi

Sotenderin järjestelmä pystyy nyt auttamaan sijaisten löytämisen lisäksi myös tuntityösopimusprosessin ja toteuman hallinnan kanssa - yhdellä alustalla.
hoitaja vanhustyössä

Sotenderin kautta varataan jo tuhat sijaisvuoroa kuukaudessa Pohjanmaan hyvinvointialueella

Sijaisvuorot saatiin täytettyä Sotenderin avulla. Oli hienoa huomata, että eniten luotuja ja täytettyjä sijaisvuoroja oli vanhuspalveluissa. Vanhuspalveluiden piiriin siis todisteutsti…

Suomalainen Sotender ryhtyy ratkaisemaan hoitajapulaa myös Euroopassa

Suomalainen keksintö Sotender on jo osoittanut tehokkuutensa käytännön työssä Suomessa ja nyt Sotender on valmis laajentamaan kansainvälisille markkinoille.

Sotender laajentaa sijaisten piiriä hyvinvointialueella

Suomalainen ohjelmistotalo Koivu Solutions kehitti Sotender-rekrytointisovelluksen, joka otettiin käyttöön maaliskuussa 2022. Niin pilottihanke Kangasalan kanssa kuin käyttö eri yksikkötasoillakin ovat…
Helppo tuntityösopimusten hallinnointi

Sotenderin evoluutio – helppo tuntityösopimusten hallinnointi

Sotenderin järjestelmä pystyy nyt auttamaan sijaisten löytämisen lisäksi myös tuntityösopimusprosessin ja toteuman hallinnan kanssa - yhdellä alustalla.
hoitaja vanhustyössä

Sotenderin kautta varataan jo tuhat sijaisvuoroa kuukaudessa Pohjanmaan hyvinvointialueella

Sijaisvuorot saatiin täytettyä Sotenderin avulla. Oli hienoa huomata, että eniten luotuja ja täytettyjä sijaisvuoroja oli vanhuspalveluissa. Vanhuspalveluiden piiriin siis todisteutsti…

Suomalainen Sotender ryhtyy ratkaisemaan hoitajapulaa myös Euroopassa

Suomalainen keksintö Sotender on jo osoittanut tehokkuutensa käytännön työssä Suomessa ja nyt Sotender on valmis laajentamaan kansainvälisille markkinoille.

Sotender laajentaa sijaisten piiriä hyvinvointialueella

Suomalainen ohjelmistotalo Koivu Solutions kehitti Sotender-rekrytointisovelluksen, joka otettiin käyttöön maaliskuussa 2022. Niin pilottihanke Kangasalan kanssa kuin käyttö eri yksikkötasoillakin ovat…
Helppo tuntityösopimusten hallinnointi

Sotenderin evoluutio – helppo tuntityösopimusten hallinnointi

Sotenderin järjestelmä pystyy nyt auttamaan sijaisten löytämisen lisäksi myös tuntityösopimusprosessin ja toteuman hallinnan kanssa - yhdellä alustalla.
hoitaja vanhustyössä

Sotenderin kautta varataan jo tuhat sijaisvuoroa kuukaudessa Pohjanmaan hyvinvointialueella

Sijaisvuorot saatiin täytettyä Sotenderin avulla. Oli hienoa huomata, että eniten luotuja ja täytettyjä sijaisvuoroja oli vanhuspalveluissa. Vanhuspalveluiden piiriin siis todisteutsti…

Suomalainen Sotender ryhtyy ratkaisemaan hoitajapulaa myös Euroopassa

Suomalainen keksintö Sotender on jo osoittanut tehokkuutensa käytännön työssä Suomessa ja nyt Sotender on valmis laajentamaan kansainvälisille markkinoille.

Sotender laajentaa sijaisten piiriä hyvinvointialueella

Suomalainen ohjelmistotalo Koivu Solutions kehitti Sotender-rekrytointisovelluksen, joka otettiin käyttöön maaliskuussa 2022. Niin pilottihanke Kangasalan kanssa kuin käyttö eri yksikkötasoillakin ovat…
Helppo tuntityösopimusten hallinnointi

Sotenderin evoluutio – helppo tuntityösopimusten hallinnointi

Sotenderin järjestelmä pystyy nyt auttamaan sijaisten löytämisen lisäksi myös tuntityösopimusprosessin ja toteuman hallinnan kanssa - yhdellä alustalla.