BLOGI

Sotenderin evoluutio – helppo tuntityösopimusten hallinnointi

Helppo tuntityösopimusten hallinnointi

Sotender keikkatyösovellus kehitettiin auttamaan sote-alan kipeässä sijaispulassa. Sotender on nyt kasvanut ja kehittynyt asiakkaidensa tunnistettujen tarpeiden myötä yksittäisestä sovelluksesta kokonaiseksi järjestelmäksi. Sotenderin järjestelmä pystyy nyt auttamaan sijaisten löytämisen lisäksi myös tuntityösopimusprosessin ja toteuman hallinnan kanssa – yhdellä alustalla.

Kotimainen Sotender-järjestelmä kehitettiin sote-alan työvoimapulan helpottamiseksi. Ohjelmistotalo Koivu Solutions Oy halusi osallistua koko Suomea koskevan ongelman ratkaisemiseen ja kehitti kustannustehokkaan Sotender-järjestelmän helpottamaan sote-alan työvoimapulaa.

Sotenderin ensimmäistä versiota kehitettiin Kangasalan sote-alueella ja jo sovelluksen käytön alkuvaiheessa uusien sijaisten saatavuus hämmästytti: yli 60 % uusia sijaisia oli tulos, mikä vahvisti järjestelmän tehokkuuden.

Sotender keikkatyösovellus on jatkanut urotekojaan keikkalaisten saatavuuden ratkaisemisessa – viimeisimmät luvut esimerkiksi Pohjanmaan hyvinvointialueelta joulukuulta 2023: vuoroja luotiin 985, joista varattiin 931 ja varausprosentti oli näin ollen 95 %! 

Vuoroja varasivat niin tuntityöntekijät 71 % kuin oma henkilöstökin 29 %. 

Vuorojen varaamisen lisäksi Sotender sovellus on kehittynyt ratkaisemaan myös syvällä hyvinvointialueiden rakenteissa muhivaa ongelmaa; tuntityösopimusten hallinnoinnin aiheuttamaa kuormitusta.

Tuntityösopimusten hallinnoinnin hankaluudet kuriin

Keikkatyöntekijän sopimus on hyvinvointialueilla tuntityösopimus. Tuntityösopimus joudutaan tekemään käytännössä jokaisesta vuorosta erikseen. Keikka- ja sijaistyö sekä niiden kirjaamiset ovat monivaiheinen prosessi, jonka hallinnoiminen kuormittaa ajallisesti erityisesti osastonhoitajia ja aiheuttaa heille ison määrän metatyötä ja resurssihukkaa.

On jopa arveltu, että yksi syy vuokratyöfirmojen käyttöön hyvinvointialueilla on se, että sitä kautta on vältytty tuntityösopimusten hallinnoimiselta. 

Tuntityön sopimusten hallinnoinnin prosessi on monimutkainen ja vie valtavasti aikaa. Prosessi on herkkä virheille. Monimutkaisen prosessin hallinnoimisen onnistuminen aina palkkauksesta palkanmaksuun asti riippuu osallistuvien henkilöiden osaamisen tasoista sekä järjestelmän sujuvuudesta. 

Mikäli virheitä ilmenee käyttäjien tai järjestelmän puolesta, voi sijaisten luottamus palkan saantiin ja sen oikeellisuuteen olla koetuksella, mikä taas vaikuttaa kokemukseen sijaisuuksien tekemisestä ja voi muovata koko hyvinvointialueen työnantajamielikuvaa negatiiviseksi.

Sotender tarjoaa ratkaisun koko prosessin hallintaan

Sotender keikkatyösovellus kehitettiin ratkaisemaan sijaispulaa helpolla ja tehokkaalla tavalla. Se on lunastanut ja ylittänyt odotukset jokaisella alueella ja kaikissa yksiköissä, missä se on käytössä.

Voimme ylpeästi puhua Sotenderin evoluutiosta, sillä joustava järjestelmä rakennettiin kasvamaan asiakkaiden mukana ja mukautumaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja olemme pystyneet luomaan todellista arvoa käyttäjille.

Sotender on todettu tehokkaaksi ja toimivaksi työkaluksi sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon palvelujen sijaisuuksien täyttämiseen. 

Sotenderin avulla useiden eri toimijoiden muodostama prosessi on helppo ottaa haltuun, sillä digitalisoitu prosessi toimii yhdessä ja samassa järjestelmässä kaikkien toimijoiden osalta.

Sotenderin toteuman hallinta sisältää:

  • Työsopimukset
  • Tuntikirjaukset ja niiden hyväksynnän sekä seurannan
  • Kustannusten kohdistamisen oikeaan yksikköön

Sotender – kokonaisvaltaista parannusta hyvinvointialueiden toiminnassa

Sotenderin käyttöönotto merkitsee huomattavaa helpotusta hyvinvointialueiden eri toimijoille ja parantunutta palvelua asiakkaille. 

Osastonhoitajien paineet löytää sijaisia ovat vähentyneet , sillä avoimille työvuoroille löytyy nopeammin  tekijöitä eikä vuoroja jouduta tekemään alimiehityksellä. Tämän lisäksi tuntityösopimusten tekeminen ja toteuman hallinta ovat nyt samassa paikassa ja helposti hallittavia, mikä vähentää kuormitusta sijaisten etsimisestä ja prosessin hoitamisesta. Osastonhoitajille jää enemmän aikaa hoitaa varsinaisia työtehtäviään.

Sotenderin avulla hyvinvointialueen sijaispooli kasvaa huomattavasti. Tämä kasvava sijaispooli mahdollistaa osaamisen kehittymisen ja monipuolistumisen, kun työntekijät voivat valita vuoroja eri toimipisteistä ja osastoilta ja kartuttaa siten kokemustaan.

Työntekijät jaksavat työssään paremmin, kun työtä ei tarvitse tehdä vajaalla miehityksellä, ja samalla myös työturvallisuus paranee. 

Sotenderin kautta lisätulojen hankkiminen on helpompaa niille työntekijöille, jotka sitä haluavat, ja he voivat näin ollen vaikuttaa omaan työhönsä ja tulotasoonsa, mikä lisää työhyvinvointia.

Asiakkaat hyötyvät Sotenderin käytöstä nopeamman hoitoonpääsyn ansiosta ja saavat parempaa ja kiireettömämpää hoitoa. Lisäksi potilasturvallisuuden taso nousee, kun osaavia työntekijöitä on paikalla riittävä määrä. 

Sotenderin käyttöönotto merkitsee kokonaisvaltaista parannusta hyvinvointialueiden toiminnassa ja asiakaspalvelussa.

Ota heti yhteyttä, niin saadaan Sotender toimimaan nopeasti myös omalla alueellasi: contactus@koivusolutions.com

Edellinen
Seuraava

Sinua saattaa kiinnostaa myös nämä:

hoitaja vanhustyössä

Sotenderin kautta varataan jo tuhat sijaisvuoroa kuukaudessa Pohjanmaan hyvinvointialueella

Sijaisvuorot saatiin täytettyä Sotenderin avulla. Oli hienoa huomata, että eniten luotuja ja täytettyjä sijaisvuoroja oli vanhuspalveluissa. Vanhuspalveluiden piiriin siis todisteutsti…

Suomalainen Sotender ryhtyy ratkaisemaan hoitajapulaa myös Euroopassa

Suomalainen keksintö Sotender on jo osoittanut tehokkuutensa käytännön työssä Suomessa ja nyt Sotender on valmis laajentamaan kansainvälisille markkinoille.

Sotender laajentaa sijaisten piiriä hyvinvointialueella

Suomalainen ohjelmistotalo Koivu Solutions kehitti Sotender-rekrytointisovelluksen, joka otettiin käyttöön maaliskuussa 2022. Niin pilottihanke Kangasalan kanssa kuin käyttö eri yksikkötasoillakin ovat…
Helppo tuntityösopimusten hallinnointi

Sotenderin evoluutio – helppo tuntityösopimusten hallinnointi

Sotenderin järjestelmä pystyy nyt auttamaan sijaisten löytämisen lisäksi myös tuntityösopimusprosessin ja toteuman hallinnan kanssa - yhdellä alustalla.
hoitaja vanhustyössä

Sotenderin kautta varataan jo tuhat sijaisvuoroa kuukaudessa Pohjanmaan hyvinvointialueella

Sijaisvuorot saatiin täytettyä Sotenderin avulla. Oli hienoa huomata, että eniten luotuja ja täytettyjä sijaisvuoroja oli vanhuspalveluissa. Vanhuspalveluiden piiriin siis todisteutsti…

Suomalainen Sotender ryhtyy ratkaisemaan hoitajapulaa myös Euroopassa

Suomalainen keksintö Sotender on jo osoittanut tehokkuutensa käytännön työssä Suomessa ja nyt Sotender on valmis laajentamaan kansainvälisille markkinoille.

Sotender laajentaa sijaisten piiriä hyvinvointialueella

Suomalainen ohjelmistotalo Koivu Solutions kehitti Sotender-rekrytointisovelluksen, joka otettiin käyttöön maaliskuussa 2022. Niin pilottihanke Kangasalan kanssa kuin käyttö eri yksikkötasoillakin ovat…
Helppo tuntityösopimusten hallinnointi

Sotenderin evoluutio – helppo tuntityösopimusten hallinnointi

Sotenderin järjestelmä pystyy nyt auttamaan sijaisten löytämisen lisäksi myös tuntityösopimusprosessin ja toteuman hallinnan kanssa - yhdellä alustalla.
hoitaja vanhustyössä

Sotenderin kautta varataan jo tuhat sijaisvuoroa kuukaudessa Pohjanmaan hyvinvointialueella

Sijaisvuorot saatiin täytettyä Sotenderin avulla. Oli hienoa huomata, että eniten luotuja ja täytettyjä sijaisvuoroja oli vanhuspalveluissa. Vanhuspalveluiden piiriin siis todisteutsti…

Suomalainen Sotender ryhtyy ratkaisemaan hoitajapulaa myös Euroopassa

Suomalainen keksintö Sotender on jo osoittanut tehokkuutensa käytännön työssä Suomessa ja nyt Sotender on valmis laajentamaan kansainvälisille markkinoille.

Sotender laajentaa sijaisten piiriä hyvinvointialueella

Suomalainen ohjelmistotalo Koivu Solutions kehitti Sotender-rekrytointisovelluksen, joka otettiin käyttöön maaliskuussa 2022. Niin pilottihanke Kangasalan kanssa kuin käyttö eri yksikkötasoillakin ovat…
Helppo tuntityösopimusten hallinnointi

Sotenderin evoluutio – helppo tuntityösopimusten hallinnointi

Sotenderin järjestelmä pystyy nyt auttamaan sijaisten löytämisen lisäksi myös tuntityösopimusprosessin ja toteuman hallinnan kanssa - yhdellä alustalla.
hoitaja vanhustyössä

Sotenderin kautta varataan jo tuhat sijaisvuoroa kuukaudessa Pohjanmaan hyvinvointialueella

Sijaisvuorot saatiin täytettyä Sotenderin avulla. Oli hienoa huomata, että eniten luotuja ja täytettyjä sijaisvuoroja oli vanhuspalveluissa. Vanhuspalveluiden piiriin siis todisteutsti…

Suomalainen Sotender ryhtyy ratkaisemaan hoitajapulaa myös Euroopassa

Suomalainen keksintö Sotender on jo osoittanut tehokkuutensa käytännön työssä Suomessa ja nyt Sotender on valmis laajentamaan kansainvälisille markkinoille.

Sotender laajentaa sijaisten piiriä hyvinvointialueella

Suomalainen ohjelmistotalo Koivu Solutions kehitti Sotender-rekrytointisovelluksen, joka otettiin käyttöön maaliskuussa 2022. Niin pilottihanke Kangasalan kanssa kuin käyttö eri yksikkötasoillakin ovat…
Helppo tuntityösopimusten hallinnointi

Sotenderin evoluutio – helppo tuntityösopimusten hallinnointi

Sotenderin järjestelmä pystyy nyt auttamaan sijaisten löytämisen lisäksi myös tuntityösopimusprosessin ja toteuman hallinnan kanssa - yhdellä alustalla.